Andelsboligforeningen

    "Ved Kajen"

Bestyrrelsemedlemer

Navn

Funktioner

E-mail

Karsten K. E. Pudselykke

Formand

Ind/udflytninger, kontakt til grubbe, dagsorden/indkaldelse til møder, og diverse sager som kræver bestyrelsens opmærksomhed, hjemmeside, erhvervslejemål kontakt.

 

formand@vedkajen.dk

Rasmus Lykke Mortensen

 

Næstformand

Tilsyn med bygnings- og byggeprojekt, opfølgning på skader på bygningen.

naestformand@vedkajen.dk

 

Mads Damgaard

Sekretær

Kaj og bådpladser.

Arkivering, bilagsoversendelse til grubbe

 

sekretaer@vedkajen.dk

Pernille Nørløv

 

Gårdansvarlig

Kontakt til vicevært, gårdlaug, ejerforening, koordinering af - og opgave opsamling til gårddag, opfølgning på skader på lejlighederne (f.eks. vandrør, der springer i en lejlighed)

gaard@vedkajen.dk 

Mads Jarl Koefoed

 

Uden portefølje

 

 

Suppleanter

Navn

Funktioner

E-mail

Henrik Lund

 

 

 

 

 

Vicevært

Navn

Funktioner

 

Per Frederiksen

Vicevært

vicevaert@vedkajen.dk 

2227 3904