Andelsboligforeningen

    "Ved Kajen"

Bestyrrelsemedlemer

Navn

Funktioner

E-mail

Carsten Rose

Formand

Ind/udflytninger, kontakt til administrator, dagsorden/indkaldelse til møder, og diverse sager som kræver bestyrelsens opmærksomhed,  erhvervslejemål kontakt. 

formand@vedkajen.dk


Næstformand

Historien, teknisk sagkyndig samt hjemmeside og mail.

naestformand@vedkajen.dk


Emil Nygaard Sprange

Kaj og bådpladser

Skader på ejendommen og opfølgning på skader på lejlighederne (f.eks. vandrør, der springer i en lejlighed). 

Kontakt til vicevært.

sekretaer@vedkajen.dk

Kristoffer Nørgaard

Gårdansvarlig

Kontakt til gårdlaug/ejerforening, koordinering af - og opgave opsamling til gårddag. 

gaard@vedkajen.dk 

Jens Bisgaard

Tekniske installationer

Kontrollere salt på afkalker af brugsvand. 

 

Suppleanter

Navn

Funktioner

E-mail

Frederikke Ellegaard Pudselykke

Referent

sekretær@email.dk

Lise Junggreen

Kontakt til kommune samt pulterum. Rundbringning af skrivelser.


Vicevært

Navn

Funktioner


Thomas Sørensen

Proclean

Vicevært

vicevaert@vedkajen.dk 

25215924